Teamudviklingsfaser

Det er super vigtigt at forstå teamets udviklingsproces for både spillere, trænere, ledere og management, da det kan give et godt indblik i hvornår spillere kan forventes at præstere og også hvilket fokus man bør have i dagligdagen – både i selve træningsfasen men...

Talentidentifikation

Når man arbejder med talentudvikling i esport, så er målet først og fremmest at finde frem til og udvikle de esportsudøvere, der har det største potentiale til at blive professionelle som voksne. Talentidentifikation er en svær proces, fordi der ikke er nogen...

3 filosofier i talentudvikling

Der findes som et overordnet udgangspunkt 3 træner-filosofier indenfor talentudvikling. De 3 filosofier stammer fra forskning om succesfulde talentudviklingsmiljøer, og er derfor fremkommet efter de praktiske erfaringer er koblet med teoretiske udgangspunkter. De 3...

Talent HUSET fra Team Danmark

Team Danmark er en offentlig selvejende institution og har til formål at udvikle og optimere rammer og vilkår for Danmarks bedste sportsudøvere. De samarbejder med Danmark Idræts Forbund (DIF) og de mange specialforbund under DIF samt forskellige samarbejdspartnere...