Social kohæsion og opgavekohæsion

I forbindelse med annonceringen af at Astralis fremadrettet vil være 6 mand på holdet, bruger jeg det som en case til at skrive om og give inspiration til at arbejde med teamudvikling, spillerudvikling, sundhed og kultur. Det er vigtigt at understrege at det er min...

Astralis 6-mand setup – Teamudviklingsfaser

Astralis valgte for nyligt at tilkoble en 6. mand på deres hold med Es3tag, der starter hos dem fra 1. juli – og jeg tænker da allerede nu at der er konkrete forhandlinger lige nu for at tilkoble ham med det samme. Det her indlæg er det første ud af flere, hvor jeg...

Meningsfuldhed i foreningslivet

I forbindelse med DGI Esport træner- og lederseminar i februar 2020 lavede jeg et oplæg med svar på de 10 konkrete udfordringer som trænere og ledere i esport stod overfor. De 10 største udfordringer i vilkårlig rækkefølge er efter min undersøgelse i forbindelse med...

Teamudviklingsfaser

Det er super vigtigt at forstå teamets udviklingsproces for både spillere, trænere, ledere og management, da det kan give et godt indblik i hvornår spillere kan forventes at præstere og også hvilket fokus man bør have i dagligdagen – både i selve træningsfasen men...

Talentidentifikation

Når man arbejder med talentudvikling i esport, så er målet først og fremmest at finde frem til og udvikle de esportsudøvere, der har det største potentiale til at blive professionelle som voksne. Talentidentifikation er en svær proces, fordi der ikke er nogen...

3 filosofier i talentudvikling

Der findes som et overordnet udgangspunkt 3 træner-filosofier indenfor talentudvikling. De 3 filosofier stammer fra forskning om succesfulde talentudviklingsmiljøer, og er derfor fremkommet efter de praktiske erfaringer er koblet med teoretiske udgangspunkter. De 3...

Talent HUSET fra Team Danmark

Team Danmark er en offentlig selvejende institution og har til formål at udvikle og optimere rammer og vilkår for Danmarks bedste sportsudøvere. De samarbejder med Danmark Idræts Forbund (DIF) og de mange specialforbund under DIF samt forskellige samarbejdspartnere...