GameLifeBalance

 

Med udgangspunkt i GameLifeBalance-begrebet sætter jesperfries fokus på det hele menneske i esport, og hvordan man kan bruge computeren som medspiller til at udvikle personlige, sociale og esportslige kompetencer hos både spillere, trænere og ledere. Esport handler for jesperfries ikke udelukkende om at spille computer – det handler også om at spille computer, men ligeledes en masse andre vigtige elementer.

 

Fokus på det hele menneske

Filosofien bag GameLifeBalance kommer ikke overraskende fra ideen om ”work life balance”, hvor jesperfries er meget inspireret af Morten Albæks tilgang med at man ikke kan dele livet op i arbejde, fritiden, familien osv. Man er kun en person, og man kan ikke dele personen op i noget bestemt i en bestemt kontekst. Med det in mente handler GameLifeBalance om at esportsudøvere eller computerspillere altid vil se det at spille computer som en vigtig part af deres liv. Det må man ikke negligere, og derfor fokuserer GameLifeBalance begrebet på at det skal give mening at bruge computeren som et redskab til at udvikle unge mennesker i den retning de har brug for. Overordnet er det de personlige, sociale og esportslige kompetencer, som alt efter kultur, miljø og formål med esport er forskellig. 

Inspireret af work / life balance

GameLifeBalance kan i praksis bedst fungere i strukturerede fællesskab, som forstås som foreninger, klubber, skoler, organisationer m.fl. I det strukturerede fællesskab er der skemalagt træning/undervisning, hvor spillerne møder op til et planlagt formål med de timer de skal spille. Det er derfor nødvendigt at have en træner/underviser/instruktør, der med udgangspunkt i timens formål og med konkrete fokusområder kan udvikle spillernes kompetencer i den ønskede retning. Igen skal der være en ledelse i form af et udvalg eller en bestyrelse til at sætte en konkret retning for den udvikling, og findes der hverken en ledelse og trænere til at sætte en retning er det svært at skabe GameLifeBalance, der udvikler både de personlige, sociale og esportslige kompetencer – oftest bliver det sidstnævnte der er fokusområdet, og det udvikler ikke det hele menneske.

Nøglen er de strukturerede fællesskaber

Hvis jesperfries skal anbefale 6 personlige og sociale kompetencer til at udvikle spillere vil det 6 nedenstående, som er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Om det er til breddespillere, talentfulde spillere med drømme om en professionel karriere eller til det strukturerede fællesskab, der sigter mod at udvikle spillerne mod erhvervslivet betyder ingenting – det handler om hvordan man italesætter og målretter de konkrete indsatser i hverdagen i forhold til hvilken kultur og hvilket udviklingsmiljø, man ønsker at skabe.

De 6 kompetencer er:

  • kommunikative færdigheder
  • indgå i og bidrage til det sociale fællesskab
  • strukturere og planlægge hverdagen
  • selvindsigt og evnen til at reflektere
  • agere selvstændigt og tage ansvar
  • præstere under pres

 

Har du interesse i at høre mere om hvordan du kan skabe GameLifeBalance og bruge computeren som medspiller til at udvikle de personlige, sociale og esportslige kompetencer hos computerspillerne i de strukturerede fællesskab, du kommer i, så kontakt jesperfries her. 

6 personlige og sociale kompetencer