Astralis valgte for nyligt at tilkoble en 6. mand på deres hold med Es3tag, der starter hos dem fra 1. juli – og jeg tænker da allerede nu at der er konkrete forhandlinger lige nu for at tilkoble ham med det samme.

Det her indlæg er det første ud af flere, hvor jeg vil beskrive hvilke skridt hele performance-teamet sandsynligvis vil sætte fokus på, når holdet kommer til at bestå af 6 mand. Det skal nævnes at jeg ikke har kendskab til det præcise indhold i deres arbejdsmetoder, men hvis jeg som sportspsykologisk konsulent stod overfor sådan en opgave vil jeg fokusere på nogle af nedenstående elementer. Jeg vil argumentere ud fra teori og praktiske tilgange, og det vil give et overordnet indblik i hvordan man arbejder proces-orienteret med denne tilgang. Jeg håber derfor at jer der læser med vil blive inspireret til jeres egen hverdag hvad enten I arbejder med hold eller selv spiller på et hold. Igen – det er set udefra og det er derfor mit bud på, hvordan man vil arbejde og med hvilke baggrundstanker, man gør det med.

Lige nu har jeg skrevet følgende områder ned, som jeg over det næste tid vil gå mere i dybden med:

  • Teamudvikling og forskellige underemner
  • Spillerne – det individuelle perspektiv
  • Kultur – internt på holdet, i organisation og internationalt
  • Sundhed – fysisk, socialt og mentalt

 

… og jeg starter med teamudviklingen, som jo er yderst relevant i relation til at være 6 mand på et hold, hvoraf kun 5 kan spille hver gang.

 

Teamudviklingsfaser

Jeg har tidligere skrevet et længere indlæg omkring Tuckmans 5 faser i relation til teamudvikling, som du kan læse her. Kort fortalt handler det om at hvert hold (eller gruppe af mennesker) gennemgår forskellige faser over tid. De 5 faser er forming, storming, norming, performing og adjourning og nedenstående billede viser forløbet grafisk.

Når Astralis går fra 5 til 6 mand i roosteren, vil de uanset deres nuværende position i modellen starte deres proces forfra og vil derfor være i forming-fasen. Der er allerede 5 mand på holdet, der kender hinanden indgående i gode og dårlige tider og man kan selvfølgelig antage at de har et stort kendskab til Es3tag i og med de sandsynlighed har spillet med ham tidligere på online servere ligesom han får år tilbage var en del af Heroic, hvor begge hold var under RFRSH-organisationen. Spillerne kender derfor hinanden godt, men de skal stadig indgå i et nyt fællesskab som er anderledes end de er vant til. I denne fase vil de alle se hinanden an, de vil prøve at forstå den nye måde at træne på og de vil prøve at finde sig til rette med at være 6 personer på serveren samtidig.

 

Spillerne vil være i ovenstående fase i kort tid fordi de kender hinanden, de har spillet med hinanden tidligere online og Es3tag kender til performance-kulturen, som Astralis arbejder med ligesom han kender de fleste personer bag Astralis. Men den nye situation vil stadig over tid give forskellige konflikter på holdet, fordi det er nyt for dem alle, og derfor vil de bevæge sig hen i storming-fasen, hvor konflikterne vil opstå. Konflikterne vil bl.a. indebære hvilke roller man har i spillet, hvem der skal spille hvilke baner og hvilke områder på map’et man har. Selvom de 5 spillere på det nuværende Astralis hold har været med i beslutningen, vil det stadig være svært for dem at acceptere den nye træningstilgang, holdsammensætningen, ingame-rollerne og taktikkerne. Der er nemlig forskel på at være enig i performance-planen som der står i pressemeddelelsen og så udføre den i praksis. Her vil især Lars Robl fra performance-teamet være en vigtig person i og med han har teamudviklings-samtaler med holdet, hvor “rygsækken bliver tømt” ligesom han har individuelle samtaler med spillerne også. “At tømme rygsækken” kan du læse mere om i dette interview med DGI Esport.

Det nuværende Astralis hold har holdt sammen i over 2 år, og en af årsagerne til det, er deres evne til at overkomme frustrerende perioder og interne konflikter på holdet. Ved at de allerede har den historik og de kompetencer med sig, synes jeg er en vigtig indikator for at konceptet med 6 mand nok skal lykkes, og at de samtidig kommer igennem storming-fasen hvilket mange andre esportshold har store udfordringer med..

 

Næste fase vil holdet komme i efter 2-4 måneder efter holdets start – dog afhængig af antallet af turneringer og events de skal deltage i. I denne fase kommer norming-principperne i spil, hvor spillerne har fundet ind til de værdier, normer og handlinger der skal repræsentere holdet fremadrettet. De har stort set overstået konflikterne og fundet løsninger på dem, så de er klar til at sætte alt ind på at præstere, selvom der stadig er lidt vej endnu. Det er blevet hverdag for holdet, hvor spillerne har accepteret de nye metoder, Zonic har fundet den helt rigtige løsning i forhold til træning der samtidig passer til spillerne, og alle er begyndt at tænke i fælles løsninger for de mange forskellige konstellationer der vil være ingame, selvom de måske er på bænken i en turnering eller kamp.

Den sidste fase er performing-fasen, hvor holdet præsterer på alle facetter. Hverdagen på holdet fungerer, alle ved hvad de skal og ikke skal, og hele holdet har accepteret situationen. Alle bidrager til det fælles bedste og alle er enige i de valg der blevet taget in game såvel som out of game. Alle er enige omkring det retning, der er sat og alle er samtidig også en vigtig del af det fællesskab der er på holdet – både når de spiller kamp men også i andre sociale sammenhænge. Der er i denne situation ikke de store udfordringer, for holdet og hele trænerteamet samarbejder på alle parametre, og det kan man se på serveren. Et estimat vil være at holdet når til performing-stadiet 6-8 måneder efter Es3tag er blevet tilføjet deres line-up.

 

Den sidste fase med adjourning vil jeg ikke beskrive yderligere, da den handler om at holdet stopper samarbejdet og ikke længere består af 6 spillere. Det tror jeg ikke bliver relevant lige foreløbigt, da hele performance-teamet er opsat på at dette tiltag skal lykkes, fordi de ved at præstationerne på serveren kan optimeres endnu mere.

 

Cirkulære teamudviklingsfaser

De 4 førnævnte faser kan ses lineært, hvor faserne foregår i samme rækkefølge lige efter hinanden. Men de forskellige faser kan også bruges cirkulært, hvor faserne ikke kommer direkte efter hinanden men der skiftes rundt imellem. Det kan du læse mere om i min tidligere artikel, men helt kort kan det forklares på den måde at storming, norming og performing faserne foregår mere på skift i forhold til hverdagen, hvor der selvfølgelig kommer forskellige konflikter mellem spillerne, holdet bag og performance-teamet. Det kan ikke undgås, hvorfor faserne også kan bruges i et hverdagsperspektiv. Den cirkulære tilgang kan også komme i spil, hvis konceptet ikke helt lykkes til at starte med, men der skal justeres områder, hvor man skal tilbage og definere nye holdværdier i norming-fasen selvom man har performet på højeste niveau. Mit umiddelbare bud vil være at den cirkulære tilgang bliver anvendt hyppigt men med meget små justeringer, fordi hele performance-teamet vil arbejde tæt sammen med spillere og trænere på ugentligt, hvis ikke daglig basis. Derfor vil det udadtil oftest være den lineære tilgang, man kan spotte i deres fremgang og resultater med Es3tag på holdet.

 

Next blog …

Dette var første del omkring teamudvikling i det nye Astralis-setup. Næste del vil handle om roller, kohæsion, teamudviklingssamtaler, praksisfællesskaber eller noget helt fjerde. Det må tiden vise.

Har du interesse i at arbejde mere direkte med teamudviklingsfaserne, har jeg skrevet refleksionsspørgsmål i min anden artikel som jeg tidligere har henvist til.